kiropraktor Niclas Carlson

kiropraktor Niclas Carlson

GDPR för kiropraktor Niclas Carlson

Inom Hälso och Sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd och personliga förhållanden. Vi får därför inte lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande till Försäkrings-kassa och försäkringsbolag.

Det finns klara regler i Patientdata-lagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska spara dina personuppgifter i minst tio år efter det att den sista personupp-giften fördes in i handlingen. Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Få dina personuppgifter rättade eller raderade Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. Vi är tillåtna att använda externa leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. En extern leverantör som får tillgång till dina personuppgifter har ingen rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation. Exempel på externa leverantörer är Bokadirekt, revisorn och företagen som sköter hemsidor och webbhotell. Dessa företag omfattas själva av lagar, avtal och förordningar enligt GDPR. Läs mer om GDPR

Kiropraktor Niclas Carlson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Kontakt: info@niclascarlson.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK