GDPR

Patientinformation gällande GDPR

Niclas Carlson i Gävle är av Socialstyrelsen legitimerad kiropraktor med 30 års yrkeserfarenhet.

I samband med kiropraktisk behandling registreras personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge dig rätt behandling. De två lagar som reglerar hanteringen av samtliga personuppgifter inom vården är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen GDPR.

Hur behandlas personuppgifterna?

En legitimerad kiropraktor är skyldig att föra patientjournal. Patientjournalen kan innehålla personuppgifter som bakgrundsinformation, uppgifter som leder till ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder med uppgifter om när och vem som har gjort anteckningar i journalen.

Dina personuppgifter behövs för att kunna ge en god och kvalitetssäker vård. Registrering av personuppgifter i patientjournalen samt hälso- och sjukvårdsregister får ske utan samtycke.

Tidbokning sker via webb, sms, mejl eller telefon. För tidbokning behöver vi registrera ditt namn, mejl och telefonnummer. Kontaktuppgifterna i tidboken sparas i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Boka Direkt regleras är personuppgiftsbiträde och jobbar mot avtal enligt GDPR.

På hemsidan www.niclascarlson.se sparas information om ditt Ip-nummer som vi inte behandlar.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska spara dina personuppgifter i minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom Hälso och Sjukvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd och personliga förhållanden. Vi får därför inte lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande till Försäkringskassa och försäkringsbolag.

Vi är tillåtna att använda externa leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. En extern leverantör som får tillgång till dina personuppgifter har ingen rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Vilka rättigheter har jag?

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Få dina personuppgifter rättade eller raderade Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal.

För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Kiropraktor Niclas Carlson är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Har du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Legitimerad Kiropraktor Niclas Carlson Gävle info@niclascarlson.se 0722255565

Patentinformationen uppdaterades senast 2018-07-08

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK