Huvudnavigation

WEBCOACH HÄLSA INNEHÅLLER:

  • www.webcoach.se

WEBCOACH HÄLSA 

  • individuell träningshjälp
  • resultatstyrd utveckling
  • fokus på styrka och kraft
  • kvalitétssäker träning
  • veckovis uppföljning
  • vetenskaplig grund
  • hållbara resultat
  • nöjda kunder

INDIVIDUELL TRÄNINGSHJÄLP

Varje individ tränar anpassat med hjälp av de åtgärdprogram som tagits fram med inriktning på funktionell styrka och rörlighet. Åtgärdsprogrammen följer Riksidrottsförbundets rekommendationer för träning för alla åldrar och träningsnivåer från fullkomlig nybörjare till fulländad motionär

RESULTATSTYRD UTVECKLING

Varje åtgärdsprogram följer en progression så att träningen hela tiden leder fram till nya träningsresultat.

fokus på styrka och kraft

All träning fokuseras på funktionell styrka och rörlighet. Med hjälp av övningar som de flesta elitaktiva använder för att prestera på topp kan ungdomar och motionärer i alla åldrar och på olika nivå, förbättra sin hälsa genom fysisk aktivitet. Kondition och muskeluthållighet påverkas i positiv riktning av förbättrad styrka och rörlighet.

kvalitétssäker träning

Kvalitet är det vi mäter. Genom att hela tiden mäta resultat anpassas träningen till din förmåga. Aktuell forskning berättar att styrketräning och tung styrketräning sällan leder till skador. Det är 1500 till 3000 gånger större chans att skada sej under bollsport på fritiden.

veckovis utvärdering

Till varje åtgärdsprogram medföljer en rapport för träningsdos, antal träningspass och typ av träning tillsammans med en kapacitetsanalys som sammanställs till en veckorapport.Genom veckovis återkoppling med feedback över intranätet kan träningen anpassas vecka för vecka. 

vetenskaplig grund

All träning vilar på beprövad erfarenhet och modern vetenskap. Tester och åtgärdsprogram för följer vetenskaplig standard för att utvärdera effekten av fysisk aktivitet. Korta vetenskapliga artiklar för styrka och kraft uppdateras varje vecka i All Sport och Idrott. Hälsa Sverige innehåller aktuella rön för hälsa genom fysisk aktivitet 

hållbara resultat

Genom anpassad fysisk aktivitet med tydliga instruktioner om återhämtning ger varje åtgärdsprogram en god förutsättning för hållbara resultat. Att vara aktiv är att utvecklas.  

nöjda kunder

Många nöjda kunder skriver och berättar hur dom upplever att åtgtärdsprogramen har givit resultat som överstiger deras förväntningar.  Många upplever att känslan av upplevd hälsa ökar och små skavanker försvinner av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i 15-30 minuter varje dag inverkar positivt på ett 30-tal kända symtom av ohälsa som uppstår till följd av inaktivitet

 

Boka tid