Huvudnavigation

WEBCOACH SPORT INNEHÅLLER:

  • www.webcoach.se
  • www.webcoach.se

 WEBCOACH SPORT

  • Individuell träningshjälp
  • resultatstyrd utveckling
  • fokus på styrka och kraft
  • kvalitétssäker träning
  • veckovis uppföljning
  • vetenskaplig grund
  • hållbara resultat
  • nöjda kunder

INDIVIDUELL TRÄNINGSHJÄLP 

Varje individ tränar anpassat med hjälp av de åtgärdsprogram som tagits fram med inriktning på funktionell rörlighet, styrka och kraft. Träningen följer idrottens utvecklingstrappa och Riksidrottsförbundets rekommendationer för ungdom, junior, senior, amatör och elit för all sport och idrott.

RESULTATSTYRD UTVECKLING

Testresultat för styrka och kraft lägger grund för vilken typ av träning som ska utföras.  Varje åtgärdsprogram följer en proggression så att träningen hela tiden leder fram till nya resultat och resultatförbättringar.

FOKUS PÅ STYRKA OCH KRAFT

All träning fokuseras på rörlighet och funktionell styrka. Med hjälp av övningar som de flesta elitaktiva i hela världen använder för att prestera på topp kan ALLA bli starkare och snabbare i sin idrott oavsett ålder, ambition och träningsnivå.  

KVALITÉTSSÄKER TRÄNING

Kvalitet är mätbart. Genom att hela tiden mäta resultat anpassas träningen efter aktuell förmåga. Ny forskning berättar att styrketräning och tung styrketräning sällan leder till skador. Det är 1500 till 3000 gånger större chans att skada sej under en fotbollsträning. Med rätt träning vid rätt tillfälle skapas resultat utan att skador uppstår.

VECKOVIS UTVÄRDERING

Till varje åtgärdprogram medföljer en rapport för träningsdos, antal träningspass och typ av träning tillsammans med en kapacitetsanalys som sammanställs till en veckorapport. Genom veckovis återkoppling med feedback kan träningen anpassas vecka för vecka. Träningen periodiseras över hela året och täcker förberedelser, träning, tävling och formtoppning inför slutspel och streckstrider.

VETENSKAPLIG GRUND

All träning vilar på beprövad erfarenhet och modern idrottsforskning. Tester och åtgärdsprogram för funktionell rörlighet, styrka och kraft följer  Riksidrottsförbundet RF och Svenska Olympiska kommittens kravspecifikationer för prestation på nationell och internationell nivå. Korta vetenskapliga artiklar för styrka och kraft uppdateras varje vecka i tidskriften All Sport och Idrott på nätet

HÅLLBARA RESULTAT

Genom anpassad träning för styrka och kraft med tydliga instruktioner om återhämtning ger varje åtgärdsprogram en överlägsen förutsättning för hållbara resultat. Att vara aktiv är att utvecklas. Resultatförbättringar för styrka och kraft kräver återhämtning. Planerad vila är en framgångsfaktor som betyder mer ju bättre tränad du är. 

NÖJDA KUNDER

Många nöjda kunder skriver och berättar hur dom upplever att åtgtrdsprogrammen och vilan har givit resultat som överstiger deras förväntningar. Starkare och snabbare idrott leder till bättre prestation och förbä'ttrad uthållighet. Många upplever att små skavanker och gamla skador försvinner när rörligheten ökar.

Boka tid